Sản phẩm

WEBSITE > Sản phẩm > Tủ điện > TỦ ĐIỆN HẠ THẾ

TỦ ĐIỆN HẠ THẾ


Thông tin sản phẩm

  • Mô tả: Tủ điện hạ áp dùng để phân phối, đóng cắt, bảo vệ an toàn cho hệ thống điện như nhà xường, khu dân cư…

(Description: Low voltage electrical cabinet used to distribute, switch on/off, protect the electricity systems such as the ones for houses, residential areas …)

·       Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): IEC 60439; IEC 60529, …