TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

WEBSITE > GIỚI THIỆU > TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

1. TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về sản phẩm thiết bị điện đóng cắt, bảo vệ trạm điện và đường dây trung thế, góp phần xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trong mắt bạn bè thế giới.

2. SỨ MỆNH

Đông Hưng cung cấp các sản phẩm Thiết bị điện chất lượng tốt, độ tin cậy cao, sản phẩm đa dạng với các tiện ích tối ưu cùng dịch vụ hoàn hảo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hoạt động phát triển của Đông Hưng dựa trên 5 giá trị cốt lõi, được xem là những yếu tố then chốt đem lại thành công cho Công ty Đông Hưng
HỢP TÁC: Đông Hưng lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng gia tăng các lợi ích cho khách hàng.
CHẤT LƯỢNG: Đông Hưng cam kết sản xuất những sản phẩm chất lượng cao, không ngừng cải tiến và đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quản lý doanh nghiệp và sản xuất, xem chất lượng là nhân tố mang tính quyết định để tăng khả năng cạnh tranh của Công ty.
CON NGƯỜI: Xây dựng Đội ngũ nhân sự phù hợp với phương châm và định hướng của Công ty. Đội ngũ Cán bộ Công nhân viên là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của Công ty. Đông Hưng luôn đề cao nhiệm vụ đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, tạo môi trường để lực lượng nhân sự phát huy tối đa tài năng và tâm huyết, gắn bó với Công ty.
KỶ LUẬT: Tác phong công nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống văn hóa của Đông Hưng. Toàn thể lực lượng nhân sự luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tuân thủ quy định và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu công việc.
TRÁCH NHIỆM: Đông Hưng cam kết đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế bền vững của xã hội, nâng cao đời sống Cán bộ Công nhân viên, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.