Sản phẩm

WEBSITE > Sản phẩm > Chống sét van > CHỐNG SÉT VAN – LOẠI TRUNG THẾ POLYMER

CHỐNG SÉT VAN – LOẠI TRUNG THẾ POLYMER


Thông tin sản phẩm

·       Mô tả: Chống sét van sử dụng cho các khu vực có cường độ sét lớn và độ ô nhiễm cao. Tác dụng bảo vệ lưới điện trung áp, các thiết bị trên lưới điện và máy biến áp

(Description: Surge Arrester used for areas with high lightning intensity and high pollution, having effects of protecting medium voltage grids, grid equipment and transformers)

·       Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): IEC60099-4

·       Điện áp định mức (Rated voltage): 9 – 48kV

·       Cấp xả áp lực (preessure relief class): B (20kArms)

·       Cấp phóng điện (Class): 1

·       Dòng điện phóng định mức (Nominal discharge current): 10kA

·       Khả năng chịu dòng tăng cao (High current impulse): 100kA

·       Khả năng hấp thụ năng lượng (Energy withstand capability): 4,8 kJ/kV of Uc

·       Vật liệu cách điện (Insulation materials): Polymer (Silicone)