Tin tức

WEBSITE > Tin tức > Tin thị trường > Tập huấn công tác kiểm toán ĐTXD, đấu thầu và rà soát công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên Tổng công ty

Tập huấn công tác kiểm toán ĐTXD, đấu thầu và rà soát công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên Tổng công ty

27/05/2024

Ngày 21/6/2024, Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính (KTGS) Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác kiểm toán đầu tư xây dựng (ĐTXD), đấu thầu và rà soát công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền Hội đồng thành viên Tổng công ty (HĐTV EVNNPC). Hội nghị có sự tham dự của ông Vũ Anh Tài – Thành viên HĐTV Tổng công ty, cùng đại diện lãnh đạo ban, KSVCT tại các Công ty TNHH MTV cùng toàn thể các chuyên viên thuộc Ban KTGS.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Anh Tài – Thành viên HĐTV Tổng công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm toán trong việc đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật trong hoạt động ĐTXD, đấu thầu và quyết toán dự án hoàn thành của Tổng công ty. Ông yêu cầu Ban KTGS cần nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, góp phần đảm bảo an toàn, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung về: Quy trình, thủ tục kiểm toán công tác ĐTXD và đấu thầu; Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra đối với công tác ĐTXD và đấu thầu; Quy trình, thủ tục rà soát công tác quyết toán dự án và đấu thầu;Các nội dung trọng tâm cần rà soát đối với công tác quyết toán dự án và đấu thầu.

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ Ban KTGS đã được cập nhật kiến thức về công tác kiểm toán công tác ĐTXD và rà soát công tác quyết toán dự án hoàn thành, đồng thời được hướng dẫn về cách thức thực hiện công tác kiểm toán một cách hiệu quả. Đồng thời quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ĐTXD, đấu thầu và quyết toán dự án hoàn thành của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Kiều Xuân – Ban KTGS

Nguồn: npc.com.vn