Sản phẩm

WEBSITE > Sản phẩm > Dao phụ tải 3 pha > DAO PHỤ TẢI 3 PHA, NGOÀI TRỜI – LOẠI BUỒNG DẬP KHÍ POLYMER

DAO PHỤ TẢI 3 PHA, NGOÀI TRỜI – LOẠI BUỒNG DẬP KHÍ POLYMER


Thông tin sản phẩm

·      Mô tả: Dao phụ tải mở ngang lắp đặt ngoài trời, dập hồ quang bằng khí, lắp đặt ngoài trời dùng để đóng mở mạch điện có tải, tạo khoảng cách ly an toàn cho người và các thiết bị trong hệ thống điện

(Description: Three Phase Load Break Switch, outdoor installation, air load break switch type used to switch on/off the load circuit, creating a safe distance for people and equipment in the electrical system).

·      Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): IEC 694 – 129; IEC 62271; …
·      Điện áp định mức (Rated voltage): 24kV; 35kV
·      Dòng điện định mức (Rated current): 630A
·      Vật liệu cách điện (Insulation materials): Polymer (Silicone)