Tin tức

WEBSITE > Tin tức > Tin nội bộ > KỲ NGHỈ MÁT THÚ VỊ 2023 “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”.”

KỲ NGHỈ MÁT THÚ VỊ 2023 “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”.”

30/06/2023

𝐓𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐚 đ𝐢 𝐪𝐮𝐚 Đ𝐞̂̀𝐮 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐲̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐪𝐮𝐲́ 𝐠𝐢𝐚́😍 🌼🌼  

Tháng 6 về, chở nắng, chở gió, chở những cơn mưa bất chợt, chở cả tình yêu đong đầy của tất cả các thành viên trong Đại gia đình DHC. Một Teambuilding tuyệt vời, cháy hết mình tại biển Sầm Sơn-Thanh Hóa.

𝑪𝙝𝒖́𝙣𝒈 𝒕𝙤̂𝒊 đ𝙤𝒂̀𝙣 𝙠𝒆̂́𝙩, 𝒔𝙤̂𝒊 đ𝙤̣̂𝒏𝙜 𝙫𝒂̀ 𝒕𝙧𝒂̀𝙣 đ𝒂̂̀𝙮 𝙣𝒉𝙞𝒆̣̂𝙩 𝙝𝒖𝙮𝒆̂́𝙩!

Đ𝑜̂𝑛𝑔 𝐻𝑢̛𝑛𝑔 #Teambuilding2023 𝐿𝑎̀𝑚 ℎ𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑖 #𝐶ℎ𝑜̛𝑖 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̂́𝑐