Sản phẩm

WEBSITE > Sản phẩm > DAO CÁCH LY 3 PHA > DAO CÁCH LY 3 PHA – LOẠI MỞ ĐỨNG SỨ, LIỀN CHÌ

DAO CÁCH LY 3 PHA – LOẠI MỞ ĐỨNG SỨ, LIỀN CHÌ


Thông tin sản phẩm

·      Mô tả: Dao cách ly 3 pha, mở đứng, liền chì dùng để đóng, cắt mạch điện trung áp không tải, tạo ra khoảng cách cách ly an toàn cho người và các thiết bị trong hệ thống điện

(Description: Three Phase Disconnect Switch, Vertical, with fuse base used to switch on/off the no-load circuit, creating a safe distance for people and equipment in the electrical system)

·      Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): IEC 694 – 129; IEC 62271; …
·      Điện áp định mức (Rated voltage): 24kV; 35kV
·      Dòng điện định mức (Rated current): 630A
·      Vật liệu cách điện (Insulation materials): Sứ (Porcelain)