Sản phẩm

WEBSITE > Sản phẩm > Chống sét van > CHỐNG SÉT VAN – LOẠI HẠ THẾ

CHỐNG SÉT VAN – LOẠI HẠ THẾ


Thông tin sản phẩm

·       Mô tả: Chống sét van hạ thế được sử dụng để bảo vệ các thiết bị cho lưới điện hạ thế.

(Description: Low voltage lightning protection valve which used to protect equipment for low voltage grid).

·       Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): IEC 60099-4; IEC 61643-1
·       Điện áp định mức (Rate voltage): 0.28kV; 0.5kV
·       Vật liệu cách điện (Insulation materials): Composite