accessories

WEBSITE > Products > accessories > STRAIN CLAMPS

STRAIN CLAMPS


Product Information

·       Mô tả: Khóa néo dùng đề néo dây dẫn và liên kết cùng các chi tiết khác thành 1 bộ phụ kiện cho Chuỗi cách điện

(Description: Strain Clamps used to link together other details as an accessory set for String Insulator).

·       Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): ASTM E376; TCVN 5408, …
·       Vật liệu (Materials): Thép mạ kẽm nhúng nóng (hot dip galvanized)