Products

WEBSITE > Products > electrical cabinets > CAPACITOR SWITCH BOARD

CAPACITOR SWITCH BOARD


Product Information

·       Mô tả: Tủ tụ bù có chức năng chính là nâng cao hệ số công suất cosφ (cos phi) qua đó giảm Công xuất phản kháng (công suất vô công) nhằm giảm tổn thất điện năng tiết kiệm chi phí

(Description: The capacitor capacity has the main function of increasing the power factor cosφ, thereby reducing reactive capacity to reduce power loss and save costs.)

·       Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): IEC 60439; IEC 60529, …