Products

WEBSITE > Products > electrical cabinets > MEDIUM VOLTAGE SWITCH BOARD

MEDIUM VOLTAGE SWITCH BOARD


Product Information

·       Mô tả: Tủ điện trung thế được sử dụng để đóng ngắt và bảo vệ các đường dây cung cấp điện trung thế… (Description: Medium voltage switch board used to switch on/ off and protect medium voltage power supply lines…)
·       Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): IEC 62271, IEC 60529, …