Sản phẩm

WEBSITE > Sản phẩm > Cầu chì > CẦU CHÌ ỐNG – LOẠI SỨ

CẦU CHÌ ỐNG – LOẠI SỨ


Thông tin sản phẩm

·       Mô Tả: Cầu chì ống dùng để bảo vệ quá tải hoặc ngắn mạch các thiết bị điện trong lưới điện. Khi cầu chì tác động sẽ tạo ra khoảng cách cách điện an toàn, cách ly thiết bị cần bảo vệ ra khỏi lưới điện

(Description: Tube Fuse is a type of electric tool used to protect the overload or short circuit of electrical equipment in the grid. When a fuse operates, a safe insulation distance that isolates the equipment to be protected from the grid is created).

·       Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): IEC 60282; ANSI C37.41-42; …

·       Điện áp định mức (Rated voltage): 24kV; 35kV

·       Dòng điện định mức (Rated current): 100A; 200A

·      Vật liệu cách điện (Insulation materials): Sứ (Porcelain)