Sản phẩm

WEBSITE > Sản phẩm > Cầu chì > CẦU CHÌ CẮT TẢI TỰ RƠI – LOẠI SỨ TRẮNG

CẦU CHÌ CẮT TẢI TỰ RƠI – LOẠI SỨ TRẮNG


Thông tin sản phẩm

·       Mô tả: Cầu chì cắt tải tự rơi là loại khí cụ điện dùng để bảo vệ quá tải hoặc ngắn mạch các thiết bị điện trong lưới điện. Cho phép thao tác có tải ở dòng phụ tải định mức, khi cầu chì tác động sẽ tạo ra khoảng cách cách điện an toàn, cách ly thiết bị cần bảo vệ ra khỏi lưới điện

(Description: Load Break Fuse Cut Out is a type of electric tool used to protect the overload or short circuit of electrical equipment in the grid, allowing operation with load at rated additional charge. When a fuse operates, a safe insulation distance that isolates the equipment to be protected from the grid is created.)

·       Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): IEC 60282; ANSI C37.41-42; …

·       Điện áp định mức (Rated voltage): 24kV; 35kV

·       Dòng điện định mức (Rated current): 100A; 200A

·       Vật liệu cách điện (Insulation materials): Sứ (Porcelain)