Sản phẩm

WEBSITE > Sản phẩm > Cách điện polymer > CÁCH ĐIỆN POLYMER – LOẠI CÁCH ĐIỆN ĐỨNG – KHÔNG CÓ KẸP DÂY

CÁCH ĐIỆN POLYMER – LOẠI CÁCH ĐIỆN ĐỨNG – KHÔNG CÓ KẸP DÂY


Thông tin sản phẩm

·       Mô tả: Cách điện đứng polymer sử dụng để tạo khoảng cách an toàn giữa đường dây truyền tải với thân cột hoặc giữa các đường dây điện với nhau

(Description: Polymer Insulator – Line Post Insulator Type used to create a safe distance between transmission line and electrict posts or among the power lines).

·       Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): IEC 61952; IEC 61109; IEC 62217; …

·       Điện áp định mức (Rated voltage): 24kV; 35kV

·       Lực uốn (Bending  withstand load): 13kN; 16kN

·       Vật liệu cách điện (Insulation materials): Polymer (Silicone)