Sản phẩm

WEBSITE > Sản phẩm > Cách điện polymer > CÁCH ĐIỆN POLYMER – LOẠI CÁCH ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY + KẸP DÂY

CÁCH ĐIỆN POLYMER – LOẠI CÁCH ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY + KẸP DÂY


Thông tin sản phẩm

·      Mô tả: Cách điện đứng polymer sử dụng để tạo khoảng cách an toàn giữa đường dây truyền tải với thân cột hoặc giữa các đường dây điện với nhau

(Description: Polymer Insulator – Line Post Insulator Type used to create a safe distance between transmission line and electrict posts or among the power lines).

·      Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): IEC 61952; IEC 61109; IEC 62217; …
·      Điện áp định mức (Rated voltage): 24kV; 35kV
·      Lực uốn (Bending  withstand load): 13kN; 16kN
·      Vật liệu cách điện (Insulation materials): Polymer (Silicone)