Phụ kiện

WEBSITE > Sản phẩm > Phụ kiện > PHỤ KIỆN HẠ THẾ

PHỤ KIỆN HẠ THẾ


Thông tin sản phẩm

·       Mô tả: Phụ kiện hạ áp sử dụng cho lưới điện hạ áp

(Description: Low Voltage Accessories used Low Voltage).

·       Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): TCVN 5408, …
·       Cáp (Cable): 16-240mm2