• en
  • vi

Tin thị trường

WEBSITE > Tin tức > Tin thị trường > PC Lạng Sơn sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

PC Lạng Sơn sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

15/10/2021

Công ty Điện lực Lạng Sơn

PC Lạng Sơn sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

Ngày 11/10, Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức truyền hình trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2021. Chủ trì hội nghị ông Phạm Ngọc Minh – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty; tham dự tại điểm cầu Công ty còn có các ông Phó Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn và các ông, bà trưởng các phòng, Ban, TTĐKX, Đội trưởng đội QLVH LĐCT; tại điểm cầu các đơn vị có các ông Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng, Đội trưởng, Tổ Trưởng sản xuất, Kỹ thuật viên an toàn Điện lực.

Zalo
Ông: Phạm Ngọc Minh – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị

Trong 9 tháng năm 2021, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn toàn tỉnh, đã đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; các khu vực cách ly, khu vực giãn cách, các cơ sở Y tế, các chốt trực phòng, chống dịch bệnh Covid-19… cơ bản hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu Tổng công ty giao năm 2021.

Điện thương phẩm thực hiện trong 9 tháng đạt 610,55 triệu kWh, đạt 107,4% so với cùng kỳ năm 2020; doanh thu đạt 1.160,09 tỷ đồng… Ngoài ra, điện lực các huyện, thành phố đã thực hiện thay công tơ định kỳ được gần 45 nghìn chiếc, đạt 118,74% kế hoạch năm; thực hiện tốt công tác thu thập dữ liệu từ xa công tơ và thu thập dữ liệu tự động công tơ dưới trạm biến áp, công tác ghi chỉ số, phát hành hóa đơn và thu nộp tiền điện… Công tác dịch vụ khách hàng: đạt 14/14 chỉ tiêu.

Cùng với đó, trong 9 tháng năm 2021, đơn vị đã xử lý kịp thời các sự cố về điện; thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống điện trên địa bàn quản lý; thực hiện tốt các tiêu chí về công tác an toàn và phòng cháy, chữa cháy … Đối với công tác Đầu tư xây dựng (ĐTXD), thực hiện 30 danh mục ĐTXD, trong đó: 26 danh mục lưới điện trung hạ thế; 03 danh mục viễn thông, Công nghệ thông tin và 01 dự án cấp điện nông thôn phân kỳ năm 2021, hiện các nhà thầu đang triển khai thi công đúng tiến độ giao.

Zalo

Qua một số tham luận và ý kiến phát biểu về những mặt công tác còn tồn tại như: công tác quản lý tổn thất điện năng; công tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; công tác hành lang lưới điện; công tác quản lý sự cố… Ông Phạm Ngọc Minh – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn đã phát biểu kết luận và nhấn mạnh về các giải pháp thực hiện khắc phục những tồn tại vướng mắc, trong 3 tháng cuối năm 2021 phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được Tổng công ty giao. Cụ thể: Tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, vận hành hệ thống điện; công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng… tăng cường phối hợp với các đơn vị thu hộ trung gian để thực hiện đạt và đạt vượt kế hoạch Tổng công ty giao về thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; tổ chức phối hợp với Bưu điện tỉnh truyền thông về công tác thu tiền điện qua VNPOST; tăng cường công tác phúc tra các yêu cầu cấp mới và các dịch vụ điện để kịp thời chấn chỉnh và hạn chế tối đa các vi phạm do lỗi chủ quan; thực hiện tốt công tác số hóa hợp đồng mua bán điện, điện tử hóa công tơ đo đếm, các dịch vụ cấp điện mới. Đối với công tác ghi chỉ số thực hiện tốt theo quy định 520/PCLS-KD ngày 26/02/2021.

Zalo
Hình ảnh từ các điểm cầu tham dự Hội nghị.

Công tác quản lý kỹ thuật vận hành yêu cầu thực hiện tốt các chỉ tiêu về tổn thất điện năng; các chỉ tiêu sự cố lưới điện; chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện… Đối với công tác Đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn: thực hiện tốt các quy định của pháp luật, yêu cầu của các ngành, đảm bảo các thủ tục và tiến độ thi công. Ngoài ra, yêu cầu các Điện lực tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn hành lang lưới điện; kiểm tra phát quang hành lang lưới điện; tăng cường rà soát, thống kê các điểm có cây cối nguy cơ đổ vào đường dây để có biện pháp xử lý… Đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục trên toàn địa bàn quản lý.

Phan Hòa – PC Lạng Sơn