Tin tức

WEBSITE > Tin tức > Tin nội bộ > Khen Thưởng Tập Thể và Cá Nhân tại “Lễ Phát Động An Toàn Vệ Sinh Lao Động và Tháng Công Nhân năm 2024”

Khen Thưởng Tập Thể và Cá Nhân tại “Lễ Phát Động An Toàn Vệ Sinh Lao Động và Tháng Công Nhân năm 2024”

09/05/2024

Khen Thưởng Tập Thể và Cá Nhân tại “Lễ Phát Động An Toàn Vệ Sinh Lao Động và Tháng Công Nhân năm 2024”

✨Sáng ngày 09/05/2024, Liên đoàn Lao động Huyện Đông Anh tổ chức hội nghị “LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2024”. Trong hội nghị, Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng và cá nhân đồng chí Đỗ Đức Điệp vinh dự được BCH Liên đoàn Lao động Huyện Đông Anh – TP Hà Nội trao tặng giấy khen: “Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”.
🎉 Chúc mừng Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng và cá nhân đồng chí Đỗ Đức Điệp 🎉