PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM

KHÁNH TREO


Thông tin sản phẩm

·       Mô tả: Khánh treo được chế tạo bằng vật liệu thép.
·      Sản phẩm được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80µm.
·       Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 5408; AS 1154; ASTM E376.