Tin tức

WEBSITE > Tin tức > DHC đồng hành cùng ” Phiên giao dịch việc làm huyện Đông Anh năm 2024″

DHC đồng hành cùng ” Phiên giao dịch việc làm huyện Đông Anh năm 2024″

22/05/2024

Ngày 12/05/2024, Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng đã tích cực tham gia “Phiên Giao Dịch Việc Làm Lưu Động Huyện Đông Anh” tại hội nghị “Gắn Kết Giáo Dục Nghề Nghiệp Thủ Đô Với Thị Trường Lao Động Năm 2024”. Đây là một sự kiện quan trọng nhằm kết nối doanh nghiệp với nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn huyện Đông Anh.