accessories

WEBSITE > Products > accessories > SUSPENSION CLAMPS

SUSPENSION CLAMPS


Product Information

·       Mô tả: Khóa đỡ dùng đề đỡ dây dẫn và liên kết cùng các chi tiết khác thành 1 bộ phụ kiện cho Chuỗi cách điện

(Description: Suspension Clamps used to link together other details as an accessory set for String Insulator).

·       Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): ASTM E376; TCVN 5408, …
·       Vật liệu (Materials): Thép mạ kẽm nhúng nóng (hot dip galvanized)