DAO CÁCH LY ĐƠN PHA

WEBSITE > Sản phẩm > DAO CÁCH LY ĐƠN PHA > Dao cách ly đơn pha, ngoài trời – loại căng trên dây

Dao cách ly đơn pha, ngoài trời – loại căng trên dây


Thông tin sản phẩm

·       Mô tả: Dao cách ly đơn pha lắp đặt ngoài trời dùng để đóng/ cắt mạch điện trung áp không tải, tạo ra khoảng cách ly an toàn cho người và các thiết bị trong hệ thống điện

(Description: Single Phase Disconnect Switch, outdoor installation used to switch on/off the no-load circuit, creating a safe distance for people and equipment in the electrical system)

·       Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): IEC 60129; IEC 61109; IEC 62271;…
·       Điện áp định mức (Rated voltage): 24kV; 35kV
·       Dòng điện định mức (Rated current): 800A
·       Vật liệu cách điện (Insulation materials): Polymer (Silicone)