Sản phẩm

WEBSITE > Sản phẩm > Cách điện polymer > CÁCH ĐIỆN POLYMER – LOẠI CÁCH ĐIỆN CHUỖI

CÁCH ĐIỆN POLYMER – LOẠI CÁCH ĐIỆN CHUỖI


Thông tin sản phẩm

·       Mô tả: Chuỗi cách điện polymer sử dụng để tạo khoảng cách an toàn giữa đường dây truyền tải với thân cột hoặc giữa các đường dây điện với nhau

(Description: Polymer Insulator – String Insulator Type used to create a safe distance between transmission line and electrict posts or among the power lines.)

·       Tiêu chuẩn áp dụng (Standard): IEC 61109; IEC 62217; …

·       Điện áp định mức (Rated voltage): 24kV; 35kV

·       Lực kéo (Mechanical withstand load): 70kN; 100kN; 120kN

·       Vật liệu cách điện (Insulation materials): Polymer (Silicone)