Tuyển dụng

WEBSITE > Tuyển dụng > Tuyển dụng > TRẢI THẢM ĐỎ ĐÓN NHÂN TÀI – CHÚNG TÔI CẦN BẠN

TRẢI THẢM ĐỎ ĐÓN NHÂN TÀI – CHÚNG TÔI CẦN BẠN

04/04/2022


1-TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH: 01 NGƯỜI
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tóm tắt nhiệm vụ: Quản lý điều hành phòng Kinh doanh: Lập và triển khai hoạt động kinh doanh sản phẩm
Thiết bị điện, đảm bảo mục tiêu doanh số, lợi nhuận của công ty.

NHIỆM VỤ CHÍNH :
Xây dựng và Lập kế hoạch kinh doanh
– Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và marketing của Công ty.
– Xây dựng mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, thị trường đối với sản phẩm của công ty
Quản lý điều hành hoạt động kinh doanh
– Lập phương án tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh marketing hiệu quả.
– Nghiên cứu phát triển mở rộng thị trường, mở rộng phát triển kinh doanh các sản phẩm mới cùng lĩnh vực liên quan.
– Xây dựng chính sách giá và cơ chế cho các Đại lý, khách hàng theo khu vực.
– Quản lý, chăm sóc hệ hống Đại lý và khách hàng của công ty.
– Điều hành tổ chức nhân sự của phòng kinh doanh có khoa học, hiệu quả.
– Xây dựng cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát huy tinh thần, năng lực hiệu quả của nhân viên thuộc phạm vi quản lý.
– Nâng cao uy tín sản phẩm dịch vụ của công ty
– Đảm bảo mục tiêu doanh thu đề ra. Lập mục tiêu doanh thu cho từng khu vực, từng chủng loại sản phẩm.
– Tổ chức thực hiện kinh doanh và tổng hợp số liệu, theo dõi kết quả thực hiện và báo cáo TGĐ hàng tháng.
– Đề xuất các kênh phân phối mới đáp ứng yêu cầu công ty.
– Quản lý và mở rộng các kênh phân phối, các Đại lý khu vực Bắc, Trung, Nam.
Quản lý nhân sự kinh doanh
– Quản lý nhân sự, giao việc, đào tạo huấn luyện nhân sự, tuyển dụng nhân sự phòng kinh doanh.
– Áp dụng thực hiện quy trình hoạt động của PKD chuyên nghiệp, kết hợp làm việc có hệ thống với các phòng ban trong công ty.
– Lập kế hoạch kiểm tra giám sát, đánh giá nhân viên định kỳ, đột xuất.
– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, xét tăng lương nhân viên theo quy chế công ty.
– Điều động nhân sự, thuyên chuyển công tác thuộc phạm vi bộ phận mình.
Báo cáo.
– Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo tài khóa công ty.
– Thực hiện các báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của BGĐ.
Các công việc khác
Thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến chuyên môn do Ban lãnh đạo giao.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Trách nhiệm & Quyền hạn:
– Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng Kinh doanh.
– Quản lý toàn bộ nhân viên phòng Kinh doanh.
– Chủ động phối hợp với các phòng/ ban chức năng trong quá trình thực hiện công việc.
– Được cung cấp các thông tin liên quan và cần thiết trong quá trình thực hiện công việc.
– Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ quá trình thực hiện công việc.
Yêu cầu đối với người thực hiện:
– Trình độ/ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành có liên quan như QTKD, Marketing, Kinh tế, Điện…
– Giới tính/ độ tuổi: Ưu tiên Nam/ tuổi không quá 35
– Các khoá đào tạo khác: Các khóa đào tạo chuyên sâu về QTKD, Marketing, Kinh tế
– Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Kỹ năng
– Kỹ năng lãnh đạo.
– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.
– Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
– Kỹ năng quản lý sự thay đổi, quản lý bằng mục tiêu.
– Tính cách cá nhân
– Trung thực, thận trọng, quyết đoán
– Linh hoạt, khéo léo, nhiệt tình, hoạt bát
– Biết lắng nghe, chia sẻ và có thái độ đúng mực.

2- TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH : 01 NGƯỜI
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tóm tắt nhiệm vụ: Quản lý, điều hành phòng Kế hoạch SX: Quản lý hoạt động sản xuất chế tạo sản phẩm thiết bị điện của công ty; Quản lý lập kế hoạch sản xuất đáp ứng yêu cầu kinh doanh bán hàng. Quản lý máy móc thiết bị sản xuất, chi phí NVL, tiêu hao trong sản xuất. Quản lý nhân sự phòng QLSX và công nhân sản xuất trực tiếp. Quản lý công tác cung ứng vật tư cho sản xuất kinh doanh của công ty.
NHIỆM VỤ CHÍNH
Xây dựng kế hoạch sản xuất
– Xây dựng kế hoạch sản xuất đáp ứng yêu cầu kinh doanh bán hàng.
Quản lý các hoạt động sản xuất
– Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của Công ty có hiệu quả đáp ứng yêu cầu về chất lượng kỹ thuật sản phẩm và tiến độ cung cấp đơn hàng.
– Quản lý trực tiếp về chuyên môn đối với các bộ phận: Kế hoạch sản xuất, Kho nguyên vật liệu, thành phẩm. Thống kê kiểm soát chi phí định mức, tiêu hao sản xuất;
– Tổ chức thực hiện các công việc lập kế hoạch cho sản xuất, cung ứng vật tư và thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu, báo cáo thông tin… theo kế hoạch sản xuất với từng mặt hàng;
– Xây dựng thực hiện kế hoạch quản lý đánh giá nhà cung cấp định kỳ.
– Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát kế hoạch theo ngày, tuần, tháng… để có các hành động điều chỉnh, hỗ trợ, cảnh báo và thúc đẩy kịp thời nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất được duy trì một cách có hiệu quả.
– Tổ chức quản lý việc tồn kho Min-Max nguyên vật liệu, thành phẩm, cân đối đồng bộ về mặt số lượng, giá trị phù hợp.
– Xây dựng/điều chỉnh/hoàn thiện các biểu mẫu, phương pháp lập kế hoạch, thống kê, kiểm soát số liệu, theo dõi thực hiện kế hoạch và hướng dẫn giám sát các bộ phận/ nhân sự liên quan thực hiện đúng.
– Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để hoàn thành tốt công việc.
– Tham mưu cho Ban Lãnh Đạo trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch sản xuất hiệu quả.
Quản lý nhân sự
– Quản lý, tổ chức nhân sự, phối hợp tuyển dụng nhân sự thuộc thẩm quyền.
– Tổ chức hướng dẫn, đào tạo huấn luyện nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý, nâng cao tay nghề chuyên môn, đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất.
– Xây dựng áp dụng quy trình làm việc trong bộ phận và các mối quan hệ công việc với các bộ phận khác trong công ty.
– Quản lý, giao việc cho nhân viên thuộc phạm vi quản lý.
– Lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra giám sát, đánh giá nhân viên định kỳ, đột xuất.
– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, xét tăng lương nhân viên theo quy chế công ty.
– Thực hiện công tác điều động, thuyên chuyển nhân sự thuộc phạm vi quản lý.
Báo cáo.
– Cung cấp các báo cáo trong công tác quản lý sản xuất, thống kê sản xuất, thống kê chi phí NVL tiêu hao, sản phẩm lỗi. Báo cáo đánh giá phân tích gửi cho Ban Giám Đốc.
– Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo tài khóa công ty.
– Thực hiện các báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của BGĐ.
Các công việc khác
– Thực hiện các công việc phát sinh do Ban lãnh đạo giao.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Trách nhiệm & Quyền hạn:
– Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng QLSX.
– Quản lý toàn bộ nhân viên phòng QLSX và công nhân sản xuất trực tiếp.
– Chủ động phối hợp với các phòng/ ban chức năng trong quá trình thực hiện công việc.
– Được cung cấp các thông tin liên quan và cần thiết trong quá trình thực hiện công việc.
– Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ quá trình thực hiện công việc.
Yêu cầu đối với người thực hiện:
– Trình độ/ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành có liên quan như QTKD, Kinh tế, Điện, Cơ khí.
– Giới tính/ độ tuổi: Ưu tiên Nam/ tuổi không quá 40
– Các khoá đào tạo khác: Các khóa đào tạo chuyên sâu về QTKD, Kinh tế, Điện, Cơ khí…
– Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Kỹ năng
– Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm.
– Kỹ năng lập kế hoạch và điều phối.
– Kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin.
– Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
– Kỹ năng quản lý sự thay đổi, quản lý bằng mục tiêu.
– Am hiểu áp dụng quản lý ISO, 5S, KPI…
– Tính cách cá nhân
– Trung thực, thận trọng, quyết đoán
– Linh hoạt, khéo léo, nhiệt tình, hoạt bát
– Biết lắng nghe, chia sẻ và có thái độ đúng mực

3- TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT : 01 NGƯỜI
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tóm tắt nhiệm vụ: Quản lý, điều hành Phòng kỹ thuật: Quản lý về kỹ thuật chế tạo cơ khí thiết bị điện; Quản lý và lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất định kỳ; Nghiên cứu, cải tiến phát triển sản xuất các sản phẩm cơ khí thiết bị điện.
NHIỆM VỤ CHÍNH :
Quản lý kỹ thuật chế tạo sản phẩm cơ khí thiết bị điện.
– Chịu trách nhiệm về thông số kỹ thuật sản phẩm cơ khí thiết bị điện, thiết kế chế tạo, lập bản vẽ kỹ thuật sản phẩm đáp ứng yêu cầu sản xuất.
– Tổ chức thực hiện nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo yêu cầu của Cty giao.
– Xây dựng quy trình kỹ thuật công nghệ chế tạo sản xuất.
– Lập, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất.
– Tổ chức quản lý kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu.
– Nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ sản xuất nhằm giảm định mức tiêu hao NVL.
Quản lý nhân sự phòng kỹ thuật
– Quản lý, giao việc, giám sát công việc của các nhân viên kỹ thuật.
– Tổ chức nhân sự và tuyển dụng nhân sự phòng kỹ thuật.
– Hướng dẫn, đào tạo, đánh giá nhân viên định kỳ, đột xuất thuộc phạm vi quản lý
– Xây dựng áp dụng quy trình làm việc trong bộ phận mình và các mối quan hệ công việc với các bộ phận khác trong công ty.
– Lập kế hoạch kiểm tra giám sát,
– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, xét tăng lương nhân viên theo quy chế công ty.
– Thực hiện công tác điều động, thuyên chuyển nhân sự thuộc phạm vi quản lý.
Báo cáo.
– Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo tài khóa công ty.
– Thực hiện các báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của BGĐ.
Các công việc khác
Thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến chuyên môn do Ban GĐ giao.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Trách nhiệm & Quyền hạn:
– Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng Kỹ thuật.
– Quản lý toàn bộ nhân viên phòng Kỹ thuật
– Chủ động phối hợp với các phòng/ ban chức năng trong quá trình thực hiện công việc.
– Được cung cấp các thông tin liên quan và cần thiết trong quá trình thực hiện công việc.
– Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ quá trình thực hiện công việc.
Yêu cầu đối với người thực hiện:
– Trình độ/ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành có liên quan như Cơ khí, Chế tạo máy…
– Giới tính/ độ tuổi: Ưu tiên Nam/ tuổi không quá 40
– Các khoá đào tạo khác: Các khóa đào tạo chuyên sâu về Cơ khí, Chế tạo máy, Quản lý…
– Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Kỹ năng:
– Kỹ năng quản lý, lãnh đạo.
– Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin hiệu quả.
– Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
– Kỹ năng quản lý sự thay đổi, quản lý bằng mục tiêu.
– Am hiểu áp dụng hệ thống quản lý ISO, 5S, KPI…
– Tính cách cá nhân
– Trung thực, cẩn thận,
– Linh hoạt, nhiệt tình.
– Biết lắng nghe, chia sẻ và có thái độ đúng mực

 4- KẾ TOÁN BÁN HÀNG : 01 NGƯỜI
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Làm việc tại phòng Kinh doanh bao gồm:
+ Làm báo giá cho khách hàng. Thường xuyên liên hệ với khách hàng để theo dõi và cập nhật thông tin liên quan.
+ Biết sử dụng phần mềm Misa: Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến phân hệ Bán hàng, xuất hóa đơn GTGT.
+ Trao đổi và hoàn thiện hợp đồng với khách hàng theo yêu cầu. Liên hệ với các bộ phận liên quan trong công ty để theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng
+ Theo dõi công nợ, đôn đốc và thu hồi công nợ.
+ Phối hợp và đề nghị các bộ phận liên quan hoàn thành các thủ tục thanh toán để trình cho khách hàng. Theo dõi quá trình thanh toán cho đến khi kết thúc.
+ Hoàn thiện sổ sách công nợ, quyết toán, các chứng từ liên quan bán hàng.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
– Tốt nghiệp ĐH, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kinh tế
– Có thể nắm bắt, kiên trì học hỏi để hiểu cơ bản về các sản phẩm kỹ thuật.
– Có kỹ năng giao tiếp và trao đổi với khách hàng qua điện thoại, email,…vv.
– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: word, excel, powerpoint…vv
– Có kỹ năng giao tiếp và thiết lập quan hệ cá nhân tốt trong công việc hàng ngày với các bộ phận của công ty.
– Nhanh nhẹn, nhiệt tình, tự tin và kiên nhẫn.
* Thời gian làm việc: từ thứ 2- thứ 7 – Toàn thời gian.
* Yêu cầu kinh nghiệm: – Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc tương tự trên 1 năm
* Mức thu nhập: 8-12 triệu và thưởng theo doanh số PKD.
* Quyền lợi:
– Được đào tạo cơ bản các kỹ năng làm việc và đào tạo về sản phẩm.
– Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và cùng chia sẻ các giá trị
– Được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước
– Được đóng bảo hiểm nhân thọ nếu có thành tích và thâm niên gắn bó.