VN EN

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  

 

      Công ty cổ phần Công Nghiệp Đông Hưng cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, đặt chất lượng sản phẩm và dich vụ lên trên hết.

Chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến nâng cao công nghệ, chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ để giảm chi phí và giá thành, tăng khả năng cạnh tranh và lợi nhuận.

Tạo cuộc sông ổn định cho công nhân viên, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn và góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng trên cơ sở tôn trọng và tin cậy lẫn nhau.

Xây dựng, đào tạo và giáo dục đội ngũ CBCNV trong công ty không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu phát triển của công ty và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Là một trong những doanh nghiệp tư nhân chuyên sản xuất – kinh doanh Thiết bị Điện áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001, chúng tôi cam kết áp dụng và không ngừng cải tiến hệ thông quản lý để đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn hướng đến sự thỏa mãn của khách hàng. Các sản phẩm được sản xuất trong điều kiện được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

Tags: