VN EN

TỔNG KẾT TẤT NIÊN 2016

 Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty CP CN Đông Hưng tiến hành buổi lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và hoạch định phương hướng nhiệm vụ năm 2017. và tổ chức liên hoan tất niên chào đón xuân 2017.

 

Tags: