VN EN
 

Sứ đường dây

- Điện áp: 10 - 45kV
- Chất liệu: Gốm nâu
 

 

San-pham-khac